Chính sách bảo mật

Ban thư ký của Dự án hỗ trợ phát triển xuất khẩu của Công ty BS Fuji sẽ thu thập thông tin của tất cả những người sử dụng trang web này trong phạm vi cần thiết để các dịch vụ được cung cấp trên trang WEB “débutante: New Selection of JAPAN FOODS” (sau đây gọi là “trang web này”) hoạt động trơn tru. Thông tin đã thu thập sẽ được xử lý thích hợp trong phạm vi mục đích sử dụng, tuân thủ bộ luật về bảo vệ thông tin cá nhân (sau đây gọi là “Luật bảo vệ thông tin cá nhân”) và các quy định có liên quan khác.

Phạm vi thông tin thu thập

 1. Trang web này sẽ tự động lấy địa chỉ IP và các thông tin khác như trình duyệt trang web này, v.v… Ngoài ra, trang web này còn sử dụng “Google Analytics” cho mục đích thu thập và phân tích nhật ký truy cập. Google Analytics sử dụng cookie để thu thập thông tin người dùng, nhưng không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Thông tin do Google Analytics thu thập được quản lý theo chính sách bảo mật của Google. Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra “Chính sách bảo mật của Google” (liên kết bên ngoài) tại đây.
 2. Giới thiệu về cookie
  Trang web này sử dụng cookie. Cookie được trao đổi giữa máy chủ của trang web và trình duyệt của người dùng đồng thời cũng được lưu trữ trên máy tính của người dùng khi người dùng truy cập trang web.
  Người dùng có thể từ chối thu thập nhật ký truy cập bằng cách chọn Tắt Cookie từ cài đặt trình duyệt. Ngoài ra, việc tắt cookie không ảnh hưởng đến hoạt động trình duyệt của trang web này. Đối với phương pháp cài đặt trình duyệt, vui lòng liên hệ với trang trợ giúp của từng trình duyệt hoặc nhà sản xuất.

Mục đích sử dụng

 1. Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ e-mail và họ tên của bạn để giải đáp các thắc mắc và liên hệ với bạn để xác nhận.
 2. Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng để trả lời các câu hỏi.
 3. Đối với nội dung của thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ e-mail và họ tên của bạn.

Phạm vi sử dụng và cung cấp

Ngoại trừ trường hợp có yêu cầu phải tiết lộ theo luật và quy định, trường hợp có hành động bất hợp pháp như truy cập trái phép hoặc đe dọa, trường hợp có những lý do đặc biệt khác, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin đã thu thập cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba.

Các biện pháp đảm bảo an toàn

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin đã thu thập và quản lý thích hợp thông tin đã thu thập này.

Phạm vi áp dụng

 1. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web này.
 2. Khi bạn xem trang có các nút liên kết đến mạng xã hội do Ban thư ký của Trang web này sử dụng, thông tin về người xem có thể sẽ được gửi đến doanh nghiệp điều hành mạng xã hội tương ứng. Để biết thêm thông tin chi tiết như phạm vi thông tin được gửi đi, v.v…, vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của các dịch vụ truyền thông mạng xã hội khác được sử dụng trong trang web này trên trang web của các doanh nghiệp.

Thay đổi trong chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật này có thể thay đổi khi cần thiết. Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về sự thay đổi trên trang web này.

【Nơi liên hệ】

Ban thư ký Dự án hỗ trợ phát triển xuất khẩu của Công ty BS Fuji
Mail: dns.bsfuji@gmail.com