1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
°
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
.
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. S
 2. N
 3. S
 4. N
 5. S
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
°
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
.
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. W
 2. E
 3. W
 4. E
 5. W

Về dự án

Stay inspired with modern Japanese food.

Nằm trong chuỗi dự án xúc tiến xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản và Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), “débutante: New Selection of JAPAN FOODS” (débutante: Lựa chọn mới từ THỰC PHẨM NHẬT BẢN) là một dự án nhằm phát hiện ra những sản phẩm của Nhật Bản có triển vọng trước khi tiến hành bán thử nghiệm ở nước ngoài. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có thành tích xuất khẩu nào, nhưng dự án này sẽ khai thác tiềm năng của các sản phẩm nổi trội sẽ được xuất khẩu trong tương lai bằng cách nhờ các chuyên gia hiểu rõ về thị trường nước ngoài lựa chọn sản phẩm và tiến hành bán thử nghiệm trên thực tế ở nước ngoài các loại thực phẩm Nhật Bản được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng nước ngoài. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của mọi người đối với những tiềm năng chưa được nhìn thấy của thực phẩm Nhật Bản và hướng phát triển của các sản phẩm nổi bật trong tương lai.

General Producer

浜野 京

・信州大学理事(特命戦略担当) ・日本デザインコンサルタント協会 昭和54年日本貿易振興会(ジェトロ)に入会。平成25年ジェトロ理事に就任。 ジェトロでは、中小企業向けに数々の海外ビジネス支援事業を立ち上げ実施。また、クールジャパン担当として内閣府政策参与も歴任。

Meet The Producer

日本産食品のヒットを手掛ける各国目利きのプロデュサーです。

Operations Team

Ban thư ký của Dự án hỗ trợ phát triển xuất khẩu của Công ty BS Fuji
 • Công ty BS FUJI
 • Công ty deemade