คาสุเตร่า

บริษัทจำกัดนางาซากิโด

ใช้สูตรพิเศษเฉพาะตัว ประกอบด้วยแป้งสาลี ไข่ไก่สดใหม่ และใช้กรรมวิธีผลิตลับที่สืบทอดกันต่อมา อร่อยด้วยความอร่อยและพลังจากธรรมชาติของวัตถุดิบ

คำอธิบายสินค้า

ใช้สูตรพิเศษเฉพาะตัว ประกอบด้วยแป้งสาลี ไข่ไก่สดใหม่ และใช้กรรมวิธีผลิตลับที่สืบทอดกันต่อมา
อร่อยด้วยความอร่อยและพลังจากธรรมชาติของวัตถุดิบ

วิธีการใช้

คาสเตร่าของนางาซากิโดสามารถอร่อยไปพร้อมกับกับกาแฟ ชา หรือนมได้