คามะอาเกะ โฮตารุอิกะ

อุโอสึเกียวเกียะเคียวโดคุมิไอ

ผลิตโดยต้มปลาหมึกโฮตารุที่จับได้ในอ่าวโทยามะและทะเลญี่ปุ่นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ใช้เครื่องจักรที่นำสมัยในการต้มปลาหมึก

คำอธิบายสินค้า

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของอ่าวโทยามะจะมีปรากฎการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้น

ตัวตนที่แท้จริงของปรากฎการณ์นั้นคือปลาหมึกโฮตารุ

เหล่าปลาหมึกโฮตารุที่อยู่ใต้ทะเลลึกจะว่ายน้ำขึ้นมาวางไข่ทำให้เห็นเป็นอิลุมิเนชั่นที่แสนมหัศจรรย์

แสงสว่างที่สวยงามราวทางช้างเผือกเหล่านี้ถูกเรียกว่า “ความมหัศจรรย์แห่งอ่าวโทยามามะ”

เมื่อสองปีที่แล้วทางกลุ่มของพวกเรานั้นได้รับการสนับสนุนด้านกำลังทรัพย์จากทางกองทุนมิไรและทางรัฐบาลเพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการต้มปลาหมึกโฮตารุ

หลังจากที่มีการวิเคราะห์ลำดับกระบวนการผลิตแล้ว จึงมีการวิเคราะห์หาจุดวิกฤติในการผลิตต่างๆ มีการควบคุมและปฎิบัติตามหลัก PP, OPRP, CCP เพื่อผลิตสินค้าที่ปราศจากกลิ่นคาว

ตัวอย่างเช่นในกระบวนการผลิตขั้นตอนการรับวัตถุดิบนั้นจะกำหนดอุณหภูมิอยู่ที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส มีการล้างวัตถุดิบด้วยไมโครบับเบิลหลังจากนั้นจึงนำไปต้มด้วยหม้อต้มอัตโนมัติ

จากนั้นจึงทำการลดอุณหภูมิสินค้าลง ตามด้วยใช้น้ำโอโซนในการล้างทันที มีการควบคุมสินค้าแบ่งตามล็อตการผลิต หลังจากที่ชั่งน้ำหนักสินค้าแล้วจะเข้าสู่การลดอุณหภูมิเฉียบพลันแบบ3มิติโดยเครื่องจักรของบริษัทโคกะซังเงียว

ทำการตรวจเช็คสินค้าที่ผ่านการต้มแล้วด้วยสายตา หลังจากทำการชั่งน้ำหนัก เพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อเสียหาย สินค้าจะถูกผ่านเข้าสู้ทันเนลฟรีเซอร์เพื่อแช่แข็งแบบเฉียบพลันและบรรจุลงในฟิล์มอัดแก๊สเพื่อรักษาความสดใหม่และปลอดภัย

เพื่อที่จะผลิตสินค้าที่ผู้คนยอมรับว่าอร่อยเราจะไม่ยอมลดหย่อนมาตรฐานในการผลิตโดยเด็ดขาด

วิธีการใช้

เหมาะสำหรับซูชิหมุน หรือสำหรับรับประทานกับสลัดที่บ้านหรือเป็นเครื่องเคียง

ผู้ผลิต
จังหวัดโทยามะ