นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำนักงานส่งเสริมและขยายการส่งออกบีเอสฟูจิ จะทำการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์โดยเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงานเพื่อที่จะสามารถให้บริการเว็บไซต์ débutante: New Selection of JAPAN FOODS WEB SITE (ต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เรียกว่า “ทางเว็บไซต์”) ได้อย่างราบรื่น ข้อมูลที่ทำการเก็บมานั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยข้องอย่างเคร่งรัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และจะใช้ภายใต้วัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม

ขอบเขตการเก็บข้อมูล

 1. ทางเว็บไซต์จะได้รับข้อมูลเช่น IP Address และข้อมูลการเข้าชมทางเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ทางเราได้ใช้ Google Analytics เพื่อที่จะทำการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลของ Access Log ด้วย Google Analyticsจะทำการใช้ Cookie เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการแต่จะไม่ทำการเก็บข้อมูลที่สามารถเจาะจงตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่เก็บจาก Google Analytics จะถูกเก็บรักษาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของ “นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google” ได้ที่นี่ (ลิงค์จากภายนอก)
 2. เกี่ยวกับ Cookie
  ทางเว็บไซต์ได้มีการใช้ Cookie เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าถึงเว็บไซต์ Cookieจะทำงานระหว่างบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการกับเซอร์เวอร์ของทางเว็บไซต์และถูกเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ
  ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะตั้งค่าเปิดหรือปิดCookieเพื่อที่จะปฎิเสธการเข้าถึงข้อมูล Acess Log ได้ นอกจากนี้ การตั้งค่าเปิดหรือปิด Cookie จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าชมทางเว็บไซต์แต่อย่างใด สำหรับวิธีการตั้งค่านั้น ทางผู้ใช้บริการสามารถสอบถามไปที่หน้าช่วยเหลือของแต่ละบราวเซอร์หรือสอบถามไปที่ผู้พัฒนาบราวเซอร์ได้

วัตถุประสงค์การใช้

 1. เพื่อที่จะสามารถติดต่อกลับในกรณีที่มีการสอบถามหรือตรวจสอบใดๆ ทางเราจะทำการใช้ข้อมูล mail address และชื่อ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้เฉพาะเมื่อมีการติดต่อกลับต่อการสอบถามเท่านั้น
 3. รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บนั้น จะทำการเก็บ e-mail addressและชื่อ

ขอบเขตการใช้และส่งข้อมูล

นอกเหนือจากกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย กรณีที่เป็นการปฎิบัติผิดกฎหมายอย่างเช่นการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การข่มขู่ และกรณีพิเศษอื่นๆนั้น จะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์การใช้ และจะไม่มีการส่งข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม

มารตรการรักษาความปลอดภัย

มีการดำเนินมาตรการที่จำเป็นและมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายและเสียหายของข้อมูลที่ได้เก็บมา

ขอบเขตการใช้

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับทางเว็บไซต์เท่านั้น
 2. ในกรณีที่ท่านเข้าชมหน้าของทางเว็บไซต์ที่มีปุ่มโซเชียลีเดียอยู่ อาจจะมีการส่งข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ไปยังผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียแต่ละราย ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเช่นขอบเขตการส่งข้อมูลได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของโซเชียลมีเดียที่ทางเว็บไซต์ใช้งานอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียแต่ละราย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีการประกาศรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์

【ติดต่อสอบถาม】

สำนักงานส่งเสริมและขยายการส่งออก บริษัทจำกัดบีเอสฟูจิ
อีเมล์: dns.bsfuji@gmail.com