สำหรับผู้ประกอบการ

คู่มือการใช้งานโลโก้「débutante: New Selection of JAPAN FOODS」

ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่านสามารถใช้งานเครื่องหมายโลโก้ของโครงการ「débutante: New Selection of JAPAN FOODS」ได้ กรุณาใช้งานโดยอยู่ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามคู่มือการใช้งานโลโก้

เกี่ยวกับมาตรการยกเลิกการใช้งานเครื่องหมายโลโก้「débutante: New Selection of JAPAN FOODS」

หากทางสำนักงานฝ่ายส่งเสริมและขยายการส่งออกของ BS Fuji ผู้จัดทำโครงการพบเห็นว่ามีการกระทำที่ไม่ตรงตามจุดประสงค์ของโครงการนี้หรือการกระทำซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของสังคม เราจะขอให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ อาทิ การร้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การตักเตือน รวมไปถึงการยกเลิกการใช้งาน

Media Kit

debutante: ทางเราได้ทำแนวทางสำหรับการใช้งานโลโก้ เนื้อหา และเครื่องหมายทางการค้า เพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำสัญญาเมื่อจะใช้งาน ในกรณีที่ไม่มีระบุไว้ในแนวทาง กรุณาสอบถามผ่านทางนี้
ดาวน์โหลด Media kit